Sterowanie suszarni

W sterowniku głównym (1) programuje się parametry oraz wilgotność końcową drewna. Sterownik pomiarowy (3) odczytuje temperaturę i wilgotność powietrza (9) oraz wilgotność drewna (8), a następnie przetwarza zmierzone temperatury i wilgotności na transmisję cyfrową i przesyła je  do sterownika głównego (1). Rozwiązanie takie umożliwia wyeliminowanie zakłóceń zmierzonych parametrów, ponieważ są one zamieniane na transmisję cyfrową bezpośrednio przy czujnikach, która jest zabezpieczona przed zakłóceniami. W przypadku innych rozwiązań, gdzie przewody pomiarowe są prowadzone aż do samej szafy sterującej, zakłócenia mogłyby mieć wpływ na zafałszowanie pomiarów.
Zmierzone i przesłane dane w postaci cyfrowej ze sterownika pomiarowego, są przetwarzane przez sterownik główny. Na ich podstawie do urządzeń wykonawczych (nagrzewnice (4), kominki wentylacyjne (5) oraz dysze nawilżające (7)) są wysyłane sygnały sterujące, które regulują pracę tych urządzeń tak, żeby utrzymać odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza w suszarni. Wentylatory (6) służą do wytworzenia przepływu powietrza. Ogrzane przez nagrzewnice (4)powietrze przepływając przez sztaple odbiera wilgoć z drewna, która koncentruje się w powietrzu. Nadmiar wilgoci usuwany jest przez kominki (5).
Do sterownika dołączony jest program wizualizacyjny (10), który umożliwia wyświetlanie na ekranie monitora zmierzonych parametrów oraz stan pracy poszczególnych urządzeń wykonawczych. Możliwe jest programowanie sterownika oraz drukowanie wykresów.

Brak możliwości komentowania