Sterownik suszarni AS250

Jest to w pełni automatyczny sterownik nowej generacji.  Powstał w wyniku ponad 23-letniego doświadczenia przy produkcji sterowników do suszarni. Zaawansowane funkcje sterownika umożliwiają znaczne skrócenie procesu suszenia, a co za tym idzie – redukcję kosztów suszenia. Obsługa sterownika z poziomu operatora suszarni sprowadza się do wybrania programu suszenia i uruchomienia suszarni. Cały proces odbywa się automatycznie.
Sterownik posiada wbudowane programy suszenia wielu gatunków drewna, oraz własny edytor programów, który umożliwia stworzenie własnego programu suszenia. Po podłączeniu sterownika do internetu można sterować nim zdalnie za pomocą laptopa, tabletu czy smartfona.

Dokładniejszy opis sterownika tutaj

REALIZOWANE FUNKCJE:

Tryb pracy automatyczny

Sterownik po wybraniu programu suszenia z listy dostępnych programów, rozpoczyna proces suszenia, który przebiega automatycznie aż do zakończenia procesu suszenia. Wszystkie parametry, a więc temperatura i wilgotność drewna, temperatura i wilgotność powietrza są automatycznie kontrolowane i na ich podstawie sterownik ustala temperaturę i wilgotność powietrza w komorze suszarni. Oczywiście w dowolnym momencie można zatrzymać proces suszenia, a po zatrzymaniu wznowić od momentu przerwania. Może to być przydatne np. podczas awarii wentylatorów lub grzejników.

Tryb pracy półautomatyczny

Sterownik umożliwia suszenie w trybie półautomatycznym, tzn. że temperatura i wilgotność powietrza w komorze są zadawane z panelu sterowania programu komputerowego, a zadaniem programu jest utrzymanie tych wartości do czasu następnego wprowadzenia. Wejście w tryb sterowania półautomatycznego może nastąpić w dowolnym momencie suszenia drewna w trybie automatycznym.

Tryb czasowy

W tym trybie suszenie odbywa się według zaprogramowanego schematu czasowego

 

DANE TECHNICZNE STEROWNIKA:

 • Dowolna liczba programów.  Standardowo jest zdefiniowanych 28 programów. System posiada własny edytor programów
 • grubość drewna:  od 10mm do 100mm (można zdefiniować własny program dla większej grubości)
 • wilgotność końcowa:  od 30 do 8%
 • rodzaje programów suszenia:  łagodne, normalne, intensywne, czasowe
 • liczba wentylatorów:  standardowo 4, maksymalnie do 20
 • liczba sond wilgotności drewna:  5 (możliwy wybór aktywnych sond), wilgotność drewna jest
  liczona jako średnia aktywnych sond
 • pomiar temperatury powietrza i temperatury drewna:  rezystancyjny czujnik temperatury. 1 lub 2 czujniki temperatury powietrza i 1 czujnik temperatury drewna
 • pomiar wilgotności powietrza: polimerowy czujnik wilgotności powietrza produkcji HONEYWELL. 1 lub 2 czujniki wilgotności powietrza
 • dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,5°C, rozdzielczość 0,1°C w zakresie 0..100°C
  dokładność pomiaru wilgotności powietrza:  +/- 2% w zakresie 0..100% RH,  rozdzielczość 0,1% RH
 • zakres pomiaru wilgotności drewna:  8..70%
 • dokładność pomiaru wilgotności drewna:  w zakresie 8..30% +/-0,5% powyżej 30% +/-1%

Brak możliwości komentowania